– Barna må leve med dette hver dag, hvorfor skal ikke du?

Sterk video om skolemassakre.

I USA har det vært 95 skoleskytinger siden 2012.

(Grafikk over antall skoleskytinger siden skolemassakren på Sandy Hook Elementary School i 2012. Hentet fra everytown.org)

Nå krever Kanadiske mødre et større fokus på skoleskytinger.

 – Skolebarn står ovenfor trusselen hver dag,  så når skal du? Dette er spørsmålet skaperne bak holdningskampanjen stiller foreldre og voksne over hele verden.
 

Videoene folk snakker om