Fisk fanget mann

Her ble Ryan -fiskeren - selv nesten dagens fangst for en sulten megafisk.

Videoene folk snakker om